Wat zijn uw rechten

Vliegtuigpassagiers bezitten sinds februari 2005 meer rechten. Deze rechten hebben betrekking op overboeking, annulering en vertraging en zijn van toepassing voor alle vluchten met een EU-luchtvaartmaatschappij én voor alle vluchten met om het even welke maatschappij die vertrekken vanuit een EU luchthaven en dit bij tijdig inchecken. De regeling geldt dus ook voor een vlucht van Thai Airways International vanuit Brussel naar Bangkok maar niet voor de vlucht van Bangkok naar Brussel. Voor een vlucht van het Nederlandse KLM van Amsterdam naar Bangkok is de regeling geldig in beide richtingen. De regeling lijkt gunstig voor de vliegtuigpassagier, maar zoals zo vaak geldt ook hier dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. 

 

Overboeking

Is een vlucht overboekt, dan moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er passagiers bereid zijn vrijwillig afstand te doen van hun plaats in ruil voor compensaties. Als zich daarvoor passagiers melden, dan moet de luchtvaartmaatschappij, in aanvulling op deze compensaties, ofwel hun ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar het oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Als een passagier niet vrijwillig afstand doet van zijn plaats, maar toch niet aan boord kan gaan wegens overboeking (instapweigering), dan is de luchtvaartmaatschappij de volgende vergoedingen verschuldigd: 250 euro voor vluchten van minder dan 1500 km - 400 voor vluchten tussen 1500 en 3500 km - 600 euro voor vluchten van meer dan 3500. Deze vergoedingen worden gehalveerd indien de vertraging niet meer dan respectievelijk 2, 3 of 4 uur bedraagt. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij: ofwel het ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar het oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Ook dient de maatschappij eten en drinken aan te bieden, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en telefoonkosten te vergoeden.

 

Annulering

Als een vlucht wordt geannuleerd, moet de luchtvaartmaatschappij ofwel het ticket terugbetalen (eventueel aangevuld met een gratis vlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt), ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Ook in dit geval dient de maatschappij eten, drinken, onderdak en vergoeding van telefoonkosten aan te bieden.

Bij een annulering moet de luchtvaartmaatschappij dezelfde vergoedingen betalen als bij instapweigering, tenzij de passagier meer dan 15 dagen vooraf op de hoogte wordt gebracht en er alternatief vervoer aangeboden wordt op een tijdstip dat dichtbij de oorspronkelijke vertrektijd ligt. Deze vergoedingen moeten binnen 7 dagen worden betaald in contant geld, per bankoverschrijving of cheque of, indien de passagier daarmee schriftelijk akkoord gaat, met waardebonnen.

 

Vertraging

Let op: anders dan bij annulering en overboeking hebt u bij vertraging geen recht op een vaste financiële vergoeding, maar wel op maaltijden en onderdak. De regeling komt op het volgende neer: Als je tijdig incheckt voor een vlucht (inclusief chartervluchten) vanuit een EU-luchthaven, of vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, voor zover het een vlucht met een EU luchtvaartmaatschappij betreft en als de luchtvaartmaatschappij in kwestie een vertraging verwacht van 2 uur of meer voor vluchten van minder dan 1500 km - 3 uur of meer voor vluchten tussen 1500 en 3500 km - 4 uur of meer voor vluchten van meer dan 3500 km moet de luchtvaartmaatschappij zorgen voor maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer(inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. Wanneer de vertraging 5 uur of meer bedraagt, moet de luchtvaartmaatschappij ook aanbieden je ticket terug te betalen (eventueel met een gratis terugvlucht naar uw oorspronkelijk vertrekpunt). Recente rechtspraak bevestigde dat ook bij langdurige vertraging (> 3 uur) recht op compensatie kan ontstaan tenzij de luchtvaartmaatschappij overmacht kan inroepen.

 

Een klacht aangaande de toepassing van deze regelgeving indienen doe je bij de  FOD Mobiliteit en Vervoer waar u ook een klachtenformulier kan downloaden. (evt. via deze link : http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/passagiers/klachten/)

gallery/wat zijn uw rechten